به پایگاه اطلاع رسانی سازمان انتقال خون استان فارس خوش آمدید
دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
معرفی مدیر کل
 

 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حسین کریمی  

تاریخ تولد :     1351

محل تولد:     

نشانی :            خیابان قصردشت آسیاب قوامی سازمان انتقال خون

پست الکترونیک :  

تلفن :07136273446

فاکس :07136264006

سوابق :

 

Mohammad Hossein Karimi

E-mail: karimimh@sums.ac.ir

Karimi70@yahoo.com

Associate professor of Immunology, Transplant Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Direct Manager of Shiraz Blood Transfusion Organization (Fars Province)

Iranian Immunology Association

Education:

Academic Year

Degree

College/University

Average

2003-2009

PhD

Immunology

TarbiatModarres University,

Immunology Department

Title of Thesis: Generation of mice tolerogenic dendritic cell through inhibition of CD40 expression by antisense technique in comparison with blocking antibody

17.1

1995-1999

M.Sc

Immunology

ShirazUniversityof Medical Sciences, Immunology Department

Title of Thesis:

Immunomodulatory effect of some medical herbal plants on immune system

17.2

1991-1995

B.A

Molecular and Cell Biology

ShirazUniversity,

Biology Department

16.5

 

Professional Experiences:

Date

Type and Place of Service

June 2008

Six months trainig in Professor Gennaro De Libero's Lab and being instructed with western blotting, DNA extraction, PCR and screening of transgenic and knock out mice(experimental Immunology,Departmen of Research-Basel-Switzerland)

2004-2005

Lecturer of Jahad-e-Daneshgahi, Iran University of Medical Sciences

1999-2002

Academy Staff of Jahrom University Of Medical Sciences

2001

Supervisor of Medical Student Thesis Jahrom University of Medical Sciences

 

 

Courses Taught:

Date

Course

Place

20004-2005

Immunology

Jahad-e-Daneshgahi, Iran University of Medical Sciences

1999-2002

Immunology, Microbiology

JahromUniversityOf Medical Sciences

 

 

Publications:

Books:

Date

Title of Book

Publisher

2006

The Best Point of Immunology

Samat Publishing, Tehran, Iran

2004

Harrison, Rheumatology and Immunology Section (Translation)

Samat Publishing, Tehran, Iran

 

 

Paper Published in Journals:

English Papers:

Date

Title of Paper

Journal

2017

 

 TGF-Β1 Transduced Mesenchymal Setm Cells Have Profound Modulatory Effects on DCs and T Cells

Iran J Immunol

2017

Leukemia microvesicles affect healthy hematopoietic stem cells.

Tumour Biol.;39(2)

2017

TGF-β engineered mesenchymal stem cells (TGF-β/MSCs) for treatment of Type 1 diabetes (T1D) mice model.

Int Immunopharmacol. ;44:191-196

2016

A Survey on the Prevalence of Depression in Blood Donors with Hepatitis C in Shiraz

Hepat Mon. 6;16(11):e31080

2017

Mesenchymal stem cells increase skin graft survival time and up-regulate PD-L1 expression in splenocytes of mice.

Immunol Lett. ;182:39-49

2016

Polymorphisms of the Costimulatory Genes CTLA-4, CD28, PD-1, and ICOS and Outcome of Kidney Transplants in Iranian Patients.

Exp Clin Transplant.

2016

Effect of Mesenchymal Stem Cells on ILT3 Expression in the Splenocytes of Skin Graft Recipient Mice.

Iran J Immunol. ;13(4):274-288

2016

The role of microRNAs in islet β-cell development.

Cell Biol Int.;40(12):1248-1255Review

2016

The Association Between Viral Infections and Co-stimulatory Gene Polymorphisms in Kidney Transplant Outcomes.

Jundishapur J Microbiol. 17;9(8):e31338

2017

Mesenchymal Stem Cells Upregulate the Expression of PD-L1 But Not VDR in Dendritic Cells.

Immunol Invest. ;46(1):80-96

2016

Association of GSTO2 (N142D) Genetic Polymorphism and Acute Rejection of Liver.

Int J Organ Transplant Med. ;7(3):183-187

2016

A study on confidential unit exclusion at Shiraz Blood Transfusion Center, Iran

Asian J Transfus Sci. 10(2):132-5

2016

Evaluating Effect of Mesenchymal Stem Cells on Expression of TLR2 and TLR4 in Mouse DCs.

Adv Pharm Bull. ;6(2):179-86

2016

miR-4284 and miR-4484 as Putative Biomarkers for Diffuse Large B-Cell Lymphoma.

Iran J Med Sci.;41(4):334-9.

2016

Role of cytomegalovirus on the maturation and function of monocyte derived dendritic cells of liver transplant patients.

World J Transplant. 4;6(2):336-46.

2016

Expression Profile of Interferon Regulatory Factor 1 in Chronic Hepatitis B Virus-Infected Liver Transplant Patients.

Exp Clin Transplant.

2016

Decline in Immunological Responses Mediated by Dendritic Cells in Mice Treated with 18α-Glycyrrhetinic Acid.

Immunol Invest. ;45(3):191-204

2016

Association of the Interleukin-27 Gene Expression and Hepatitis B Virus Infection in Liver Transplanted Patients.

Exp Clin Transplant.

2015

Leukemia cell microvesicles promote survival in umbilical cord blood hematopoietic stem cells.

EXCLI J. 13;14:423-9.

2015

Differentiation of Definitive Endoderm from Human Induced Pluripotent Stem Cells on hMSCs Feeder in a Defined Medium.

Avicenna J Med Biotechnol

2015

PDL-1/PDL-2 blockade in mice dendritic cells by RNAi techniques to induce antitumor immunity.

Immunotherapy. ;7(11):1145-58

2014

The effect of exercise training on quality and quantity of sleep and lipid profile in renal transplant patients: a randomized clinical trial.

Int J Organ Transplant Med. 5(4):157-65

2014

Maturation state and function of monocyte derived dendritic cells in liver transplant recipients.

Iran J Immunol. 11(3):153-65

2014

Immunomodulatory effects of mice mesenchymal stem cells on maturation and activation of dendritic cells.

Iran J Immunol.;11(3):177-88

2014

Polymorphism of the IL-18 and CD40 genes and Liver Transplant Outcome in Iranian Patients.

Int J Organ Transplant Med.;5(4):149-54.

2015

Plant components for immune modulation targeting dendritic cells: implication for therapy.

Immunotherapy.;6(10):1037-53. Review.

2015

Effect of CD40 silenced dendritic cells by RNA interference on mice skin allograft rejection.

Immunotherapy.;7(2):111-8.

2015

Down-regulation of TLR2, 3, 9 and Signaling Mediators, MyD88 and TRIF, Gene Transcript Levels in Patients with Kawasaki Disease Treated with IVIG.

Iran J Allergy Asthma Immunol.;14(2):188-97.

2015

IL-17 mRNA expression and cytomegalovirus infection in liver transplant patients.

Exp Clin Transplant.

2015

Re: Association of programmed cell death 1 and programmed cell death 1 ligand gene polymorphisms with delayed graft function and acute rejection in kidney allograft recipients.

Iran J Kidney Dis.;9(3):263-5

2015

The Incidence Rate of Acute Transfusion Reactions in Thalassemia Patients Referred to the Shiraz Thalassemia Centre, Shiraz, Iran, Before and After the Establishment of the Hemovigilance System.

Hemoglobin. ;39(4):274-80.

2015

In vitro inhibitory effects of thymol and carvacrol on dendritic cell activation and function.

Pharm Biol. 12:1-8

2015

Tolerance Induction in Liver.

Int J Organ Transplant Med. 2015;6(2):45-54. Review

2015

Generation of Islet-like Cell Aggregates from Human Adipose Tissue-derived Stem Cells by Lentiviral Overexpression of PDX-1

Int J Organ Transplant Med.;6(2):61-76

2015

Association of GSTO2 (N142D), GSTT1, and GSTM1 Polymorphisms With Graft-Versus-Host Disease in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients.

Exp Clin Transplant.

2015

Differentiation of Human-Induced Pluripotent Stem Cells Into Insulin-Producing Clusters by MicroRNA-7.

Exp Clin Transplant.

2015

Evaluation of Immunomodulatory Effects of Mesenchymal Stem Cells Soluble Factors on miR-155 and miR-23b Expression in Mice Dendritic Cells.

Immunol Invest.;44(5):427-37

2012

Human Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cell: A Source for Cell-Based Therapy.

Int J Organ Transplant Med. 3(1):32-41.

2013

Glutathione S-transferase Omega 2 Genetic Polymorphism and Risk of Hepatic Failure that Lead to Liver Transplantation in Iranian Population.

Int J Organ Transplant Med. 4(1):16-20.

2013

Association of the costimulatory molecule gene polymorphisms and active cytomegalovirus infection in hematopoietic stem cell transplant patients.

Mol Biol Rep.;40(10):5833-42

2014

Cytokine single nucleotide polymorphisms in patients' with gallstone: dose TGF-β gene variants affect gallstone formation?

Mol Biol Rep. 40(11):6256-60.

2014

Combined analysis of cytokine gene polymorphism and the level of expression with allograft function in kidney transplant recipients.

Transpl Immunol.;30(1):46-51

2014

Tolerogenic dendritic cells produced by lentiviral-mediated CD40- and interleukin-23p19-specific shRNA can ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis by suppressing T helper type 17 cells.

Clin Exp Immunol. 176(2):180-9

2014

Phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells induced by 18 alpha- and beta-glycyrrhetinic acid.

Immunopharmacol Immunotoxicol. 36(1):52-60

2014

Differentiation of Human-Induced Pluripotent Stem Cells Into Insulin-Producing Clusters.

Exp Clin Transplant. 13(1):68-75

2014

Polymorphism of costimulatory molecules (CTLA4, ICOS, PD.1 and CD28) and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Iranian patients.

Immunol Invest.;43(4):391-404

2014

The effects of cichorium intybus extract on the maturation and activity of dendritic cells.

Daru. 24;22(1):28.

2014

Interleukin-17 gene expression and serum levels in acute rejected and non-rejected liver transplant patients.

Iran J Immunol. ;11(1):29-39.

2014

Immunostimulatory effects of Leishmania infantum HSP70 recombinant protein on dendritic cells in vitro and in vivo.

Immunotherapy6(5):577-85

2014

HLA-DRBl and susceptibility to kidney allograft rejection in Southern Iranian patients.

Mol Biol Rep. 41(8):5513-8

2014

Association of IL-17 gene polymorphisms and serum level with graft versus host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.

Cytokine. 69(1):120-4

2014

Differentiation of Human Induced Pluripotent Stem Cells into Insulin-Like Cell Clusters with miR-186 and miR-375 by using chemical transfection.

Appl Biochem Biotechnol. 174(1):242-58

2014

miR-375 induces human decidua basalis-derived stromal cells to become insulin-producing cells.

Cell Mol Biol Lett. 19(3):483-99

2013

Association of cytokine/costimulatory molecule polymorphism and allograft rejection: a comparative review

 

Expert Rev Clin Immunol.9(11):1099-112

 

2014

Study of the relationships between IL-23R,IL-17, IL-21 polymorphisms and serum level of    IL-17،IL-21 with acute graft rejection in Iranian liver transplant recipients

 

Immunol Invest 43(1):69-85

 

2013

Structural and functional effects of circular permutation on firefly luciferase: in vitro assay of caspase 3/7.

Int J Biol Macromol

2013

Association of IL-17, IL-21, and IL-23R Gene Polymorphisms with HBV Infection in Kidney Transplant Patients.

Viral Immunology 26(3):201-6

2013

Influence of GSTO2 (N142D) genetic polymorphism on acute renal rejection.

Mol Biol Rep40(8):4857-60

2012

  Polymorphisms of the programmed cell death 1 and ICOS genes and kidney transplant rejection in Iranian patients

African Journal of Microbiology Research

2013

Relation Between Costimulatory Molecule Polymorphism

and Hepatitis B Infections in Hematopoietic Stem Cell

Transplant Recipients

Exp Clin Transplan 12(4):357-66

 

2012

Evaluation of the Immunomodulatory

Effect of Curdlan on Maturation and Function of Mouse Spleen-Derived Dendritic Cells

Iran J Immunol.; 9:168-74

2012

The effect of glycyrrhizin on maturation and T cell stimulating activity of

dendritic cells

Cellular Immunology 280 44–49

2012

Immunomodulatory activity of the water extract of Thymus vulgaris, Thymus daenensis, and Zataria multiflora on dendritic cells and T cell responses.

J Immunoassay Immunochem. 33(4):388-402.

2012

Intrascrotal solitary neurofibroma: A case report and review of the literature

Urol Ann. 4(2):119-21

2012

Parsley and immunomodulation

Expert Rev Clin Immunol. 8(4):295-7.

2012

Association of genetic variation in co-stimulatory molecule genes with outcome of liver transplant in Iranian patients.

Gene;504(1):127-32.

2012

Vitamin D Receptor Genotype in Pancreas Allograft: A Pilot Study.

Exp Clin Transplant.10(5):487-91

2011

Generation of immunogenic and tolerogenic clinical-grade dendritic cells (Review).

Immunol Res;51(2-3):153-60.

2012

 

 DNA viral infections and transient bone marrow failure in southern Iran

 

 African Journal of Microbiology Research

 

2012

Study the prevalence of TT virus infection in patients with hematological malignancy

African Journal of Microbiology Research

2011

Endothelial nitric oxide synthase gene T-786 polymorphism in renal transplant recipients

International Journal of Organ Transplantation Medicine 2(2):87-92.

2011

Association of the Co-stimulatory Molecules Polymorphisms with CMV Infection in Liver Transplant Recipient.

 

International Journal of Organ Transplantation Medicine 2(4):171-77

 

2012

Polymorphisms in cytokine genes and their association with acute rejection and pathogenesis of hepatitis B and C in Iranian liver transplant recipients

Lab Medicine  43(5):181-88

 

2012

Investigation of PD-1 gene polymorphism in a group of Iranian patients with colorectal cancer

 

Lab Medicine 

 

2011

The Molecular and Antigenic Tissue Impact of Viral Infectionson Liver Transplant Patients with Neonatal Hepatitis

International Journal of Organ Transplantation Medicine 2, 108-115

2012

Immunomodulatory effect of Parsley (Petroselinum rispum) essential oil on immune cells: mitogen activated splenocytes and peritoneal macrophages

 

Immunopharmacology And Immunotoxicology Journal 34(2):303-8

2012

CD40 and Tolerance Induction (Review)

Iran J Allergy Asthma Immunol 11(1):1-13

 

2012

A study of the Impact of Cytokine Gene Polymorphism in Acute Rejection of Renal Transplant Recipients

Mol Biol Rep 39:505-15

 

2011

Hematologic and biochemical indices and viral hepatitis in liver transplant patients.

Transplantation Proceeding43(2):612-4

2010

Association of IL-6 promoter and IFN-γ gene polymorphisms with acute rejection of liver transplantation

Mol Biol Rep 38(7):4437-43

 

2010

The Prevalence of Anticardiolipin Antibodies and Antisperm Antibodies in Patients with Recurrent

Spontaneous Abortion

IRCMJ; 12(5):582-584

2010

Comparison of Three Techniques for Generation

of Tolerogenic Dendritic Cells: siRNA, Oligonucleotide

Antisense, and Antibody Blocking

Hybridoma

 

2010

Tolerance Induction by CD40 Blocking through Specific Antibody in Dendritic Cells

Iran J Allergy Asthma Immunol.;9(3):141-7

 

2010

CD40 expression in Wehi-164 cell line.

Cytotecnology 62(3):195-9

 

 

2010

Inhibition of Angiogenesis by Recombinant VEGF Receptor Fragment

 

LABMEDICINE 41(7), 13-18

2010

The IFN-alpha allele is correlated to moderate-to-severe acute graft-versus-host disease after allogeneic stem cell transplant

 

Experimental clinical Transplantation, 8,125-9

 

 

2009

Immune Modulation Through RNA Interference-mediated Silencing of CD40 in Dendritic Cells

 

Cellular Immunology 259, 74-81

 

2009

Tolerance Induction by CD40 Silenced Dendritic Cells Through Antisense

 

IRCMJ. 11(3),1-9

 

2009

The Efficiency of CD40 Down Regulation by siRNA and Antisense ODN: Comparison

Of Lipofectamine and FuGENE6

Iran. J. Immunol. 6 (1), 1-11

2002

Cytotoxic activity of thymus vulgaris achillea millefolium and thuja orientalis on different growing cell line

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 15(4),149-53

 

2000

Evaluation immuno modulatory effects of five herbal plants

Journal ethnopharmacology, 167-72

 

 

 

Persian Papers:

 

 

Paper Presented:

Date of Conference

Title of presented paper

Type of presentation

Conference

22-27 Aug 2013

Study of IL-23 expression level in liver transplanted patients

Poster

15th International Congress of Immunology

22-27 Aug 2013

Expression of TLR2, 3, 9, MYD88 and TRIF in Kawasaki patients before and after IVIG therapy

Poster

15th International Congress of Immunology

29 Apr-2 May 2014

The effect of a selected exercise on Interferon-Gamma and body composition,of kidney

transplant patients

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Polymorphisms of the CD40, IL-18 genes and kidney transplant rejection in Iranian

patients

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Evaluation of themRNA level of TLR2 in acute rejectedliver transplant patients

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

The effects of selected physical activities on Interleukin 17 and 23 and the body

composition of renal transplant patients

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Association of IL-17 genetic polymorphism with post hematopoietic stem cell transplant

clinical outcomes.

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

The role of HLA-DRB1 molecules on susceptibility to renal disease and kidney transplant

outcome

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Study of the Relationships between ICOS gene polymorphisms with polyomavirus BK

infection in autologus bone marrow transplant patients

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Evaluation of the relationships between genetic polymorphism of CTLA-4 gene with

outcome of TTV infection in bone marrow transplant patients.

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Generation of insulin-producing cells from adult stem cells by lentiviral PDX1

Oral

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

The effect of miR-375 in producing Islet Like Cell Clusters

Oral

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Increase of IL-21 expression level in acute rejection experiencing liver transplant patients

Oral

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Serum levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and its soluble receptors

sVEGFR-1 and sVEGFR-2 in patients with Behcet’s Disease

Oral

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

The HCV NS3 protein longitude Adenoviral vector maintenance in liver by immune

modulation through protease activity

Oral

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Association of the polyomavirus BK infection with CTLA4 genetic polymorphisms in

kidney transplant patients

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells induced by 18 alphaand

beta-glycyrrhetinic acid

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

In Vivo effects of 18α-Glycyrrhetinic acid on phenotypic and functional properties of

dendritic cells

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

The Immunomodulatory Effect of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells on Expression

of TLR2 and TLR4 in Mice Dendritic Cells

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

The phenotype of monocyte derived dendritic cells in reject and non reject liver transplant

patients

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Tolerogenic dendritic cells produced by lentiviral-mediated CD40- and IL-23p19- specific

shRNA can ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis by suppressing

Th17 cells

Oral

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

29 Apr-2 May 2014

Study of the relationships between PD.1 and ICOS gene variants with colorectal cancer

Poster

12th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

MicroRNA and Transplantaion

Oral

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Glycyrrhizin Induces Dendritic Cells Maturation and IL-12 Production

Oral

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Assosiation of GSTO2 (N142D) Polymorphisms and Liver Acute Rejection in Iranian Population

Poster

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Role of CD4 Gene Expression in Liver Transplant Rejection

Poster

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Evaluation of the CTLA-4 Gene Polymorphisms in Graft survival of Kidney Transplant Patients

Poster

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Study of the Relationships between Genotype Polymorphisms of PD-1, CD28, and ICOS Genes with Acute Rejection in Kidney Transplant Patients

Poster

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Assosiation of GSTO2 (N142D) Polymorphisms and Incidence of Acute GVHD Bone Marrow Transplantation

Poster

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Influence of GSTO2 (N142D) Polymorphisms on Acute Renal Allograft Rejection in Iran Population

Poster

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Evalution of the Relationships between Genotype Polymorphisms of PD1, CD28, and ICOS Genes with Outcome of HBV Infection in Bone Marrow Transplant Patients

Poster

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Expression CD44 and CD74 in Liver Transplanted Cases

Oral

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR 2012

Association of the IL-17 ,IL-21 and IL-23R Genetic Polymorphisms with HBV Infection in Kidney Transplant Recipients

Oral

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

26-29 APR

2012

Study of the relationships between  IL-23R ,IL-17 and IL-21 Polymorphisms with Acute Graft Rejection in Kidney Transplant Recipients

Oral

 

11th International Congress of Immunology and Allergy Iran

23-25 Nov

2011

Evaluation of the relationships between genotype polymorphisms of CTLA-4 gene with outcome of HBV infection in bone marrow transplant patients

poster

4th international Tehran hepatitis  congress

2-4 Nov

2011

Investigation of curdlan effects on maturation spleen derived dendritic cells

Poster

The 8th biennial congress of Iranian society of Asthma and allergy

8-10 Nov 2011

Association of the co-stimulatory molecules polymorphisms with HBV infection in liver transplant recipient

poster

The 5th Iranian congress of clinical microbiology

17-19 May 2011

ASSOCIATION OF THE GENETIC POLYMORPHISM OF CTLA-4 AND PD-1 WITH CMVINFECTION IN LIVER TRANSPLANT RECIPIENT

poster

10th Congress of the Iranian Society for organ transplantation ( IRSOT)

 

17-19 May 2011

Study of C3 Complement Gene Polymorphism c.304C>G in Donor and Recipient of kidney Transplant and its Role on Acute rejection. (An Iranian experience)

Oral

10th Congress of the Iranian Society for organ transplantation ( IRSOT)

 

22-27 Aug 2010

IFN-γ T +874A first intron polymorphism in liver and kidney acute rejection and bone marrow transplantation GVHD

 

poster

14th International Congress of Immunology

18-21 Oct 2010

Cytokine gene polymorphism and its relationshipwith GVHD after stem cell transplantation

Poster

The 12th congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)

25-28 Sep 2011

Evolution of the prevalence of hepatitis viruses in iranian liver transplant patients

Poster

The 12th congress of the asian society  of transplantation (CAST)

25-28 Sep 2011

Association of genetic polymorphism of CD28 and ICOS with HBV infection in liver transplant recipient.

Poster

The 12th congress of the asian society  of transplantation (CAST)

25-28 Sep 2011

Association of genetic polymorphism of CD28 and ICOS with CMV infection in liver transplant recipient.

Poster

The 12th congress of the asian society  of transplantation (CAST)

25-28 Sep 2011

Association of genetic polymorphism of CD28 and ICOS and acute liver rejection

Poster

The 12th congress of the asian society  of transplantation (CAST)

18-21 Oct 2010

Thiopurine S-methyl transferase(TPTM)polymorphismin Iranian renal transplant recepients

Poster

The 12th congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)

18-21 Oct 2010

Hematological and biochemical indices and viral hepatitis in liver transplant patient

Poster

The 12th congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)

26 June -1 July 2010

IL-6 and IFN-γ polymorphism, a risk factor for acute rejection of kidney transplantation

Poster

31st International Congress of ISBT

26 June -1 July 2010

IL-6 promoter polymorphism, a risk factor for acute rejection liver transplantation

Poster

31st International Congress of ISBT

18-20 May 2010

Evaluation of the effect of thyme constituents on mouse lymphocyte proliferation

Poster

10th International Congress of Immunology and Allergy Iran

18-20 May 2010

Tolerance induction by CD40 silenced dendritic cells through antisense and antibody blocking

Oral

10th International Congress of Immunology and Allergy Iran

13-16 September 2009

Immune modulation by silencing CD40 expression in dendritic cells using small interference RNA

Poster

2nd European Congress of Immunology

13-16 September 2009

Comparison of lipofectamine2000and FUGENE6 efficiency in the transfection of spleen derived dendritic cell with SiRNA against CD40 mRNA

Poster

2nd European Congress of Immunology

12-16 June 2004

Anticardiolipin antibody and antisperm antibody in women with recurrent abortion

Poster

The 23th EAACI congress, Amsterdam, Netherland

4-6 September 2003

 

Comparision between two methods Elisa and IFA in diagnostic of abortion to Toxoplmosis in aborted women in motahari hospital of Jahrom

Poster

The 3rd  Balkan Conferenece of Microbiology,Turkey

7-9 May 2003

Invivo effect of echium on cell mediated immunity

Poster

The 6th Iranian Congress of Immunology and Allergy, Tehran, Iran

   1-5 June 2002

Comparision of four different substrates for detection of antinuclear antibodies (ANA) in SLE patients

Poster

The 21th EAACI congress, Naples, Italy

17-19 May 2001

Evaluation of effects of native hernnal plant on humoral  immune system

Poster

The 5th Iranian Congress of Immunology and Allergy, Tehran, Iran

24-27 June 2000

Evaluation of The Immunomodulatory effect of five herbal plants

Poster

The 11th  International congress of Immunology, Stockholm, Sweden

1-4 November 1999

Cytotoxic effect of daphne mucroneta on breast cancer cell line

Poster

The 12th International Congress Of Geographic Medicine, Shiraz, Iran

16-20 July 1999

Study of mitogenic activity of five herbal plant

Poster

The 14th Iranian Congress Of  Physiology and Pharmacology, Tehran, Iran

13-15 May 1999

Evaluation of effect of echium boraginacea and Thuja orientalis on immune system

Oral

The Fourth Iranian Congress of Immunoogy and Allergy, Isfahan, Iran

 

 

 

Certifications:

Date

Course Attended

Place

Dec 2000

Quality control of Immunology and Serology Course

Iranian Reference Lab

July 2000

Evaluation of Education

Shiraz University Of Medical Science, Deputy of  reaserch

Feb 2000

How to write article

Shiraz University Of Medical Science, Deputy of  reaserch

January 2000

Lesson Plan designing and teaching

Shiraz University Of Medical Science, Deputy of  reaserch

June 1999

Research Method

Shiraz University Of Medical Science, Deputy of  reaserch

June 1999

Immunoelectrophoretic workshop

Tehran University Of Medical Science, Deputy of  reaserch

 

Membership:

Date

Organization/Instituation

2000

Iranian Allergy and Immunology Association

 

 

 

Honors:

Date

Honors

Nov 2009

Accepted creation

March 2009

XIXth Regional Congress of the ISBT, Cairo

June 2008

Iranian Nano technology Initiative

2003

The second Ranking in Ph.D Exam

 

 

Qualification and Skills:

1-Molecular Biology: RNA and DNA extraction, PCR, Real time PCR,Post transcriptional gene silencing like antisense and siRNA technique, transfection, Western blot, cloning

2-Immunology: ELISA, ELISPOT, Flowcytometry, IFA, MLR, LTT, Intra cellular cytokine assay, Dendritic cell Isolation, Immunoelectrophoresis, Ag presentation assay, cell culture