به پایگاه اطلاع رسانی سازمان انتقال خون استان فارس خوش آمدید
سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧
آزمایشات تشخیص طبی
 

اين بخش ، پذيرش ، نمونه گيري ، آزمايش و ارائه نتايج را به بيماران مراجعه كننده ارائه مي نمايد.

 

مدارك مورد نياز:

نسخه پزشك معالج بهصورت آزاد يا دفترچه بيمه خواهد بود.

براي بعضي از آزمايشات (آزمايشات اختصاصيانتقال خون) ، ارائه كارت ملي يا كارت شناسايي عكس دار الزاميست.

 

بيمه هاي طرف قرارداد:

در حال حاضر فهرست مؤسسات بيمه گر طرف قرارداد به اين شرح است.

1-     سازمان تأمين اجتماعي

2-     سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح

3-     كميته امداد امام خميني(ره)

4-     بانك صادرات استان

5-     بهداري و بهداشت شركت نفت استان

6-     بانك كشاورزي استان

  

رديف

مراحل انجام كار در آزمايشگاه تشخيص طبي

نام واحد

مدت زمان انجام كار

1

دريافت نسخه ، دريافت هزينه و صدور قبض

پذيرش آزمايشگاه

5 دقيقه

2

نمونه گيري از بيمار

پذيرش آزمايشگاه

10 دقيقه

دريافت جواب آزمايشات بر اساس نوع آزمايش به سه گروه تقسيم مي شود

3

آزمايشات گروه اول

جوابدهي

24 ساعته

آزمايشات گروه دوم

48 ساعته

آزمايشات گروه سوم

1 الي 2 هفته

 

بديهي است در صورت ازدحام ارباب رجوع زمان نوبت دهي تغيير خواهد كرد و برنامه زمان بندي فوق در صورت عاديبودن شرايط خواهد بود. 

 

 ساعات مراجعه:

پذيرش بيماران و نمونه گيري همه روزه به جز  روزهاي تعطيل از ساعت 8 تا 12 و ارائه جواب آزمايشات از ساعت 10 تا 13

 

فرم مربوطه: