به پایگاه اطلاع رسانی سازمان انتقال خون استان فارس خوش آمدید
شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨
تاریخچه
 

 

تاريخچه انتقال خون در جهان

 

اولين اشاره به انتقال خون در تاريخچه بيشتر جنبه افسانه دارد كه مدآ ( Medea ) اله يوناني براي بازگشت جواني به پدرش خون او را گرفت و به جاي آن خون فرد جواني را جايگزين نمود، در سال 1616 ميلادي با كشف سيستم گردش خون توسط ويليام هاروي، اقدام هاي متعددي براي انتقال خون صورت گرفت كه به علت ايجاد عوارض و واكنش هاي مرگبار وقفه اي بيش از يك قرن در انتقال خون ايجاد شد. سپس در سال 1818 ميلادي جيمز بلاندل انتقال خون را به روش علمي انجام داد كه به سبب ناشناخته بودن گروه هاي خون موفقيت آميز نبود.

در سال 1900 با  كشف گروه هاي خون ABO توسط لنداشتاينر انتقال خون دگرگون شد و به همين علت در نشست وزراي بهداشت در سال2005 ميلادي 14 ژوئن روز تولد اين دانشمند بزرگ روز جهاني اهداكننده خون نامگذاري شد. امروزه روش هاي بسيار پيشرفته و پيچيده اي براي تهيه و نگهداري خون و فرآورده ها وجود دارد.

 

 

تأسيس سازمان انتقال خون ایران

 

اولين بانك خون در سال 1936 ميلادي در لنينگراد شروع به كار كرد.

در ايران از سال 1324 اقدام هاي پراكنده اي در بيمارستان هاي مختلف براي تزريق خون صورت گرفت، سازمان ملي انتقال خون ايران در سال 1353 تأسيس شد. در سال 1363 اساسنامه سازمان انتقال خون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه بر اساس آن وظيفه اين سازمان تأمين خون و فرآورده هاي سالم براي بيماران است.

پس از تاسيس سازمان انتقال خون ايران ، اولين گروه پرسنل جهت طي دوره هاي آموزشي  از شيراز به تهران اعزام شدند  و پس از 2 سال آموزش در طي سالهاي 1354 و 1355 به شيراز مراجعه نمودند و در سال 1355 به طور غير رسمي در ناحيه پيشاهنگي در شهر شيراز خونگيري شروع  شد و در بيمارستان سعدي آزمايش و پخش مي شد  از ارديبهشت ماه 1356 ساختمان انتقال خون شيراز در ميدان نمازي شروع  به كار نمود و در مرداد ماه سال 1356 به عنوان دومين مركز انتقال خون ايران پس از تهران رسماً افتتاح شد.